این سیستم را میتوان به برج خنک کننده های دیرین و جدید اضافه کرد. چرا باید تعمیر برج خنک کننده چیلر را به اشخاص ماهر سپرد؟ 2. در اختیار گرفتن سرعت فن: سرعت رشته برج خنک کننده می بایست همین امکان را داشته باشد که متناسب دارای دمای سیال خروجی یا دما و فشار خنک کاری کنترل شود. برج خنک کننده (در اصطلاح عامیانه برج خنککن) یا کولینگ تاور (cooling tower)، استوانه ای گرد بصورت مخروطی و یا این که مکعبی میباشد شبیه به یک برج که وظیفه اخذ گرما از سیال فرآیندی به روش طبیعی و یا این که مکانیکی از طرز مکش یا دمش اساسی رشته و خنک کاری تا نزدیک دمای مرطوب هوا بصورت خیس یا خشک و در دو دسته مدار بسته یا این که باز و انتقال گرمای زائد به اتمسفر یا جو را بر عهده دارد. سیال خنکشونده، میزان مایع در گردش و اختلاف دمای ورودی و خروجی عامل ها اولیه گزینش ظرفیت برودتی حساب میشوند. زیرا که در فصل تابستان مهم اعتنا به افزایش شدید دمای خشک محفظه عملا کاهش دمای آب به پایین دمای 40 الی 45 درجه سانتی گراد قابلیت پذیر نمی باشد. کارایی این برج بدین گونه هست که آب گرم بعد از ورود به باطن کویل های مسی مهم هوای ورودی که به وسیله حرفه و از روزنه ورود هوا به درون برج خنک کننده نفوذ کرده هست تماس یافته و گرمای آب درون کویل تا دمای خشک کویل کمتر پیدا نموده میباشد و بعد از آن این آب وارد برج خنک کننده مدار گشوده در پایین شده و بوسیله نازلها بر مرحله پکینگ ها پاشش می شود و گرمای خود را تا یک سری درجه بیش از دمای اشباع از دست داده و وارد تشت آب شده و از آنجا وارد لولههای خروجی می گردد. فن, جوش و برشکاری در برج خنک کننده, دلتاتی, سیستم پخش آب, سیستم کاهنده بدور پولی و تسمه, طراحی برج خنک کننده, قطعات برج خنک کننده, قطعات پلیمری و فلزی, کولینگ تاور, کولینگ تاور چیست ؟ دارای ارتقاء قیمت انرژی و تأکید بر محیط زیست استوار ، اطمینان از اینکه برج های کولر به جور ای طراحی و ساخته شده و همچنین کارگزاشتن و حفظ می شوند که از انرژی کمتری استفاده کنند، حیاتی است. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار اکثر در آیتم برج خنک کننده رشته کویل لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

ایندکسر