اروپا می خواهد گروه فضانوردان خود را متنوع کندآژانس فضایی این قاره در اولین استخدام خود پس از بیش از یک دهه تلاش کرده است افراد معلول و زنان بیشتری را استخدام کند.


منبع: khabar-bazar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*