حتی فوتبال در کنار تکنولوژی های ارتباطی در جهانی شدن نظام مصرفی سهم اثرگذار دارد یا این که درست بگویم از مظاهر بخش اعظم جهانی شدن است. نمی گویم دولت به فوتبال کمک می نماید چون دولت تقریباً تمام هزینة تقریبا دوچندان یکسری باشگاه دارای اسمو رسم را می پردازد و سایر نیز اندک و بیش به نحو مستقیم یا این که غیرمستقیم از منابع مالی دولت بهره مند میشوند. دولت از پولی که خرج می‌نماید سودی نمی موفقیت و درصورتیکه نظر به بهره برداری دارد باید بیندیشد که تا به امروز چه بهره ای برده است. مثلاً در مملکت ما فوتبال هزینه گزاف دارد و اکثر این هزینه را دولت می پردازد و سود مالی آن اندک است. آنان نیکی فقط مزدی دریافت نمی نمایند بلکه مزد گزاف بازیکنان و مربیان هم از کیسه آنها پراداخت می شود. آن ها امروز دوستداران و طرفداران متعصب و مدام حاضر در میدان تیم ها و بازیکنان دوستداشتنی خود هستند. آن‌ها صرفاً به جهت تماشای بازی نمی فرآیند بلکه دیده به منش برد مجموعه یا این که شخص گزینه عشق خویشند. هادی طباطبایی پیشکسوت استقلال گفت : باید امیدوار به قهرمانی استقلال باشیم، اما تیمهای دیگر نیز بیکار نیستند و در تلاشند امتیازها را عده کنند و جلوی مراحل استقلال را بگیرند. البته هر چقدر که سال 1400 برای یزدانی خوب آغاز شد و عالی پیش میرفت، حساس تلخی هر چه تمامتر به نقطه نهایی رسید. 1. در سال 2000 و در جریان یک بازی محلی در بریتانیا، آن‌گاه از سوت شروع بازی بازیکنی به نام Lee Todd به داور فحش اعطا کرد و گفت که چقدر صدای سوت بلند بوده؛ داور نیز به همین خاطر سریعترین کارت قرمز‌رنگ تاریخ فوتبال را به او داد. مهم توجه به اسنادی که فیفا بهاشتراک گذارده است، در سال ۱۸۶۳ و اهمیت تشکیل اتحادیهی فوتبال انگلستان، ورزش فوتبال بهطور رسمی متولد و اخبار فوتبال لیوان حذفی ایران بازی شد. فوتبال بازی زمان اطلاعات میباشد و طبیعی هست که در زمان اطلاعات بازی را نیز به بازی بگیرند و آن را به جهت بهره برداری ذیل حساب و مکتوب درآورند. بنظر من بستگی هایی مثل بستگی و عشق و علاقه مردم به فوتبال یا این که نظم نهایی دوره تجدد دانلود برنامه ی خبر ها فوتبال زیاد مناسبت دارد. یکی از از دلائل من همین می باشد که کشتی گیران و والیبالیست ها و بسکتبالیست ها و فوتبالیست های نوجوان و جوان ما جزء بازیکنان شاخص در آسیا و حتی در جهانند ولی اینها وقتی نوجوانی را پشت سر می گذارند، طبق معمول همان که بوده اند می مثل گویی موقعیت رویش و ترقی برایشان مهیا نیست و استعدادشان تلف میشود.

ایندکسر