حتی میتوانید فایل صوتی را هم به متن تایپ شده تبدیل کنید کافی می باشد صدا را اهمیت یک اسپیکر خوب پخش کنید! برای انجام تایپ صوتی به اندازه می باشد به بخش تبدیل صدا به نوشته مراجعه کرده و جملات خود را بخوانید. تایپ صوتی از دو گویش پارسی و انگلیسی و حتی عربی در حال حاضر آموزش تایپ رنگی در واتساپ پشتیبانی میکند. حقیقتا چرا باید تایپ کردن یک نوشته کسلکننده و طولانی کلی از روزگار ارزشمند ما را هدر دهد؟ آیا میدانستید آخر در مکتوب کار و فناوری اساس ششم ابتدایی، یک فصل در مورد آموزش تایپ دهانگشتی اضافهشده است. اینکار در ابتدا طاقت فرسا است. کلیدی این حال برای تدریس تایپ سریع انگلیسی مناسب خواهد بود. در بخش تایپ صوتی سامانه تایپو میتوانید دارای توجه بالا گفتار را به نوشتار تبدیل کنید. در تایپو علاوه بر آموزش تایپ روستا انگشتی میتوانید از ابزارهای هوشمند تایپ همچون تایپ صوتی و یا تبدیل عکس و پوشه پیدیاف به نوشته تایپشده نیز بهرهمند شوید. پس می بایست عملکرد کنید نحوه تایپ قریه انگشتی پارسی را فرا بگیرید و سرعت خود را به بالای 60 کلمه در دقیقه برسانید. در همین سامانه مطالب و درس های مجانی و مفیدی قرار داراست که اصلی تلاوت و گذراندن آن ها می توانید در مدت کوتاهی شتاب تایپ خویش را به صورت چشمگیری ارتقا داده و تایپ قریه انگشتی را فرا بگیرید. سوله آموزش تایپ تند زنی در آموزشگاه عصرنخبگان، که یکی از بهترین آموزشگاه های کامپیوتر اساسی سند فی مابین المللی می باشد، یک کلاس تماما عملی و کاربردی میباشد که با گذراندن آن در یک تایم کوتاه می توانید سرعت بالا خیس و سهل وآسان خیس تایپ کنید. کافیست عکس و یا این که PDF خود را برای متنو ارسال کرده و در کمتر از یک دقیقه متن تایپ شده اخذ کنید.

ایندکسر