امروز حساس موضوع به کارگیری از ملک مسکونی برای مقاصد تجاری حساس شما مخاطبان گرامی یار هستیم. تایید آپارتمان توسط یک وب وب سایت دارای به شما همین قابلیت و امکان را می‌دهد که بتوانید فارغ از دغدغه آپارتمان خویش را اساسی کمترین دردسر به فروش برسانید. در ادامه به مهمترین نکته ها خرید و فروش واحد مسکونی اشاره خوا هیم داشت. به دنیاآمدن بازدار افزود: آگهیهای رهن و اجاره املاک مسکونی با ۳۰درصد بیشترین استدعا را دارا هستند و خرید کردن و فروش املاک مسکونی هم حساس ۲۳درصد در منزلت دوم تقاضای آگهیهای وب سایت شیپور قرار میگیرد. بیشترین راضی بودن مربوط به جانمایی و نورگیری فضاهای نشیمن و اتاق های خواب بوده و بیشترین نارضایتی مربوط به مساحت آشپزخانه است. در همین بین تامین مسکن نقش زیاد کلیدی دارد؛ یعنی در صورتی که تامین مسکن به سهولت و کلیدی هزینه های کمتری ممکن شود، بی تردید آمار ازدواج در مرزوبوم اهمیت پرورش قابل توجهی رو به رو خواهد شد. خانوارهایی که تشکیل شده اند لیکن به علت عدم داشتن واحد مسکونی صورت یک خانوار را نگرفته اند و از این گونه خانوارها در مرزو بوم مضاعف هستند. بر مبنا اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (قانون مالیات بر خانههای خالی) در سال قبلی در مجلس یازدهم، هر خانوار یک محل به تیتر محل اساسی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به تیتر اقامتگاه فرعی میتواند داشته باشد. یکی از این استثناها دارا بودن حقوق مکتسبه میباشد که منظور از آن وجود سوابق فعالیت کسبی قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن تبصره تحت بند ۲۴ ماده ۵۵ (۱۷/۵/۱۳۵۲) می باشد که از آن اهمیت تیتر سوابق کسبی دارای یاد میشود. بر این مبنا، خواسته از «مالک» در همین تبصره صاحب و مالک عین (مالک اورجینال ملک) است، نیکی صاحب منافع. طبق تبصره پایین بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها (الحاقی ۱۷/۵/۱۳۵۲) در صورتیکه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری محل به دست آوردن یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری گزینه را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح مینماید و پس از احراز تخلف صاحب یا مستأجر، در ارتباط مهم تعطیل محل به دست آوردن و پیشه از جانب کمیسیون اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده ۱۰۰ همین ضابطه نیز مالکان املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر را مکلف به اخذ پروانه از شهرداری برج مسکونی باران 2 کرده است.

ایندکسر