البته بسته نشدن دریچه به طور تماما مستقیم حیاتی پایه روزنه و شکستگی آن دارای ربط نیست. اما در هر رخ اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که شما حساس فساد موتور دمپر، شکستگی شالوده دریچه کولر گازی، فساد موفقیت و یا خرابی ریموت روبرو شدهاید توصیه ما همین است که هر چه سریعتر به یک تعمیرکار مراجعه کنید؛ چرا که در هر صورت تعمیرکار میتواند تعمیر خود را به شکلی انجام دهد که در مدت زمانه طولانی شما دیگر به هزینه های تعمیراتی این چنینی فکر نکنید. اما موتور دمپر فقط به واسطه اتصال و خرابی سیم های خود نمی تواند یک عدد از عارضه ها بسته نشدن روزنه کولر گازی باشد؛ چرا که در بعضا از حالت این دسته مشاهده شده هست که ممکن میباشد پایه دریچه مورد نظر شما به هر علتی شکسته و همین شکستگی باعث شده هست که شما حاذق نباشید به شکلی بنیادین و راحت دریچه کولر گازی خویش را به طور کامل ببندید. به همین علت که شکستگی پایه دریچه باعث سوختگی موتور دمپر میشود و موتور دمپر می تواند علت تام بسته نشدن روزنه کولر گازی به حساب آید. امروزه دریچه هایی ساخته شده است که تنها به تیتر دمنده سوز‌و‌سرما عمل نمیکنند و نمیتوان گفت که فقط کاربرد آنها برای کولرهای آبی و گازی است، بلکه به عنوان دمنده گرما نیز عمل کرده و در فصل سرد سال هم آیتم دریچه کولر لیفان x50 کاربرد قرار میگیرد. زمانی که شما گیر داشتن دریچه کولر را متوجه گردید خوب تر می باشد بدانید که یک اتفاق یگانه و کاملا هزینهبر به جهت پایه های دریچه کولر صورت داده است، که حتی در زمان تحلیل شما باید توجه بالایی داشته باشید تا نقص‌ بزرگتری به وجود نیاید. در اصل کانال کشی کولر یکی از از پارامترهای دارای در طراحی و معماری ساختمان ها به حساب می آید، ولی شما چنانچه در اکنون ایجاد یک ساختمان یا پیش خرید آن میباشید یادتان باشد که قطعا به همین مورد قضیه اعتنا داشته باشید. اساسی ما در ارتباط باشید. به گونه ای که شما مدام می توانید به بهترین رخ ممکن سیم های همین موتور فوق العاده کلیدی در کولر گازی را آیتم باز‌نگری قرار دهید و در صورتی هر کدام از سیم ها مبتلا اختلال خاصی شده باشند تماما طبیعی می باشد که شما کار کشته باشید علت کامل بسته نشدن روزنه کولر گازی خویش را مربوط به فساد موتور دمپر بدانید. که در این حالت شما بایستی ریموت را ردوبدل و یا برای تعمیر به یک تعمیرکار نشان دهید. همان طور که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم. در صورتی علت تمام بسته نشدن روزنه کولر گازی شما به خاطر فساد موفقیت کولر گازی باشد، در اینجا به طور تماما صددرصد شماره چارهای ندارید، جز این که از یک تعمیرکار بخواهید که برد کولر گازی را به جهت شما تعمیر و یا در بعضی از شرایط بده بستان نماید که در رخ بده بستان تعمیرکار باید ضمانت نامهای را به جهت قطعه تعویضی خود به شما تحویل دهد.

ایندکسر