بخاطر نیاز به ردوبدل الکترود ( جدا قوس ، دور کوچک ته الکترود ، قرار دادن الکترود تازه در انبر) پیوستگی جوشکاری مقدور نمی باشد. اگر الکترود مرطوب تا حد مشخص و مشخصی رطوب بسیار طولانی باشد ممکن است هسته زنگ زده باشد و یا در پوشش هایی که پودر آهن دارا‌هستند . الکترودها ی سلولزی یا این که روتیلی فدرت جذب مقداری دارا‌هستند و اکثرا در مراحل ساخت اندکی رطوبت می گیرند . ب :رطوبت بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم ، در حین حمل و نقل یا ا نبارداری رطوبت جذب پوشش می شود در هر وضعیت چنین الکترودی فاسد تلقی می شود . همین مورد قضیه در پروژه های پهناور ایجاد یا تولیدات جوشکاری انبوه،بیشترین دارای را دارد. این قوس باعث بالا رفتن دما در نقطه ابتدایی الکترود و قطعه شده و در عاقبت همین دو نقطه ذوب می شوند. جوشکاری اساسی الکترود از دسته ناچیز هیدروژن جوشکاری قوس مهم گاز Co2 کلیدی جریان بالا و جوشکاری MIG حساس جریان ذیل این گونه انتقال فلز را دارا می باشد . مطابق نکته ها و ترفندهای جوشکاری، الکترودهای ۶۰۱۳ اهمیت پوشش بیرونی پتاسیم حساس تیتانیا بالا هستند. یکی از مزیت ها و یا این که حسن های استفاده از الکترود جوشکاری، عدم قطع شدن دو قطعه و یا این که قطعه های فلزی به نیز متصل شده می باشد. ه : در رخ استفاده از جریان مستقیم یا یکنواخت ،هر قطب مستقیم و معکوس یعنی DC.SP و DC.RP را می قدرت الکترود استیل طبیعت بکار برد. نحوه انبارکردن: ترتیب چیدمان الکترودها در انبار می بایست به دسته ای باشد که به ترتیب ورود به انبار، مصرف شوند. کاربرد گسترده ای داراست ( خال جوش زنی ، جوشهای منقطع، جوشهای پیوسته). انتقال فلز مذاب از الکترود به طرف حوضچه : انتقال فلز مذاب از الکترود مصرفی به طرف حوضچه جوش اثر مهمی بر روی استفاده فرایند جوشکاری و امکان آنها به جهت اتصال در موقعیت های متعدد دارااست . در شکل مرطوب شدن الکترودها بایستی آنان را دو ساعت در حرارت 150 جايگاه سانتیگراد خشک کرد و آنگاه به مصرف رساند. گونه مصرف در جریان ac dc هست در جوش های عمیق کاربرد دارد. در نواحی اساسی دسترسی محدود نیز قابل به کارگیری است. تجهیزات نسبتاً بی آلایش ، ارزان و قابل حمل گاز محافظ (دود) که از سوختن مواد روﭘوش الکترود حاصل می شود نسبت به پروسه هایی که دارای گاز حافظ جداگانه مراقبت می شوند ، به وزش باد ، آلرژی کمتری دارد. الکترود کلفت به جهت جوشکاری در وضعیت عمودی یا قائم و بالاسریا سقفی مطلوب نمیباشد زیرا در اختیار گرفتن حوضچه جوش حجیم درآن شرایط ایراد است.الکترود (5/4 میلیمتر) نسبتاً بزرگترین الکترود قابل به کارگیری در همین موقعیت ها است . برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از الکترود استیل به کربن ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر