پس چنانچه می خواهید مراسم عقدتان به جهت همیشه در ذهن میهمانانتان ماندگار شود، حتما از همین مجموعه تشریفاتی را به جهت مراسم عقد خویش تعیین کنید. به همگی می گوید این علاقه جاودانه میباشد و این دو بال پرواز یک کبوتر قصد دارا هستند تا آخرین لحظه قدمت خویش مدام همقدم یکدیگر باشند نه گامی جلوتر از هم و نه قدمی عقب سالن عقد طاها تر. درست هست که از نخست رنگ سفید به عنوان رنگ لباس برای عروسخانمها ترسیم بوده میباشد البته به جهت مراسم عقد میتوانید از رنگهای دیگری به کارگیری کنید. چنانچه می خواهید لباس عقد محضری متفاوت و خاص باشید به شما توصیه میگردد که پانچوهای کارشده و مزونی را انتخاب کنید. همین لباسها در صورتی که آستین بلند و پارچههای چسبانی داشته باشند خیلی بهتر است و زیبایی شما را چند برابر میکنند. به جهت لباس عقد میتوانید از رنگهای نباتی، شیری و کرم استفاده کنید و درصورتیکه پوست روشنی دارید تعیین رنگهایی با تناژ تیرهتر نظیر رنگ آبی شما را خاصتر نشان میدهد. درواقع هرچقدر در محضر از لباس سبکتری و راحتتری به کار گیری نمایید خوب تر و شکیلتر است.استفاده از کت و دامن به جهت عروس هوشمندانه و زیباست. در ایران سالن عقد وی آی پی نیز وجود دارااست که تقریبا هزینه دریافتی آن ها بسیار دوچندان خواهد بود ولی از نظر کیفیتی نیز در مرحله بالایی قرار دارند. پذیرایی از میهمان ها در سالن عقد فضای گشوده کرج از اساسی بسزایی برخوردار می باشد چون روش پذیرایی در به دست آوردن رضایت میهمان های شما تاثیر متعددی دارد از همین رو باغ سالن شمس العماره کل همت خویش را به کار گرفته هست که فن ای ترین پذیرایی را از میهمان های شما داشته باشد.

ایندکسر