در طی بیماری همه گیر کرونا ویروس، سازمان طعام و داروی آمریکا (FDA)، استفاده از پراکسید هیدروژن در فاز بخار اهمیت غلظت بالا را برای ضد عفونی کردن محیطهای اهمیت تأیید کرد. آب اکسیژنه صنعتی جهت رنگ بری و ضد عفونی کردن در صنعت های متفاوت کاربرد دارد. آب اکسیژنه در صنایع داروسازی، ایجاد محصولات بهداشتی و صنایع غذایی چه کاربردهایی دارد؟ همین ماده تاثیر زیادی هم در از در بین بردن ویروسها و باکتریها دارد. از همین ترکیب برای از بین بردن زردی دندانها، شست و شوی گوش، از در میان بردن کم آبی پوست شکل و دهها گزینه دیگر قابل استفاده است. آب اکسیژنه (H2O2) که به هیدروژن پراکسید نیز آوازه داراست از لحاظ ظاهری بصورت مایعی واضح و بیرنگ است که در غلظتهای متفاوت تولید می‌گردد که معمولا رتبه خلوص آن در میان ۳۰ تا ۷۰ % است. ۱. ۳۰ گرم باریم پراکسید را در یک بشر اصلی پاره ای آب به رخ خمیر در آورید. شیوه الکترولیز از دیگر راههایی است که میتواند به تولید پراکسید هیدروژن بیانجامد. شیمی تحلیلی هم از دیگر حوزههایی هست که از آن برای ساخت مواد متخلخل و مواد ضدعفونی کننده علاوهبر مواد سپید کننده استفاده میشود. همین واکنش سبب به سدیم دی هیدروژن فسفات میشود. ۴. ۲/۲ گرم سدیم مالامال اکسید پودر شده را به محلول سیر شده سدیم دی هیدروژن ارتو فسفات به تدریج ضمن سرد کردن و به هم زدن به وسیله یک میله شیشه ای، طولانی تر نمایید. ۲. به محلول فوق ۸ میلی لیتر ارتو فسفریک اسید طولانی تر کنید. در گذشته، از فرایندهای غیر آلی به جهت ایجاد آب اکسیژنه استعمال میشد؛ این واکنشها شامل الکترولیز محلول آبی اسید سولفوریک یا این که بی سولفات آمونیوم اسیدی (MH4HSO4) بود. آب اکسیژنه از مایعات پرکاربردی می باشد که در دنیای امروزی از پزشکی تا صنایع توانسته امور را بشدت تسریع کند. سپس، آن را ذیل آب سرد بشویید. در یک لوله آزمایشی که تا قبل از این یک سری سانتیمتر مکعب محلول بیکرمات پتاسیم و قدری اسید سولفوریک رقیق ریختهایم آب اکسیژنه میافزاییم در سرانجام رنگ آبی تند که بعدا تبدیل به سبز میشود، ظواهر میگردد. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه آب اکسیژنه به جهت ضدعفونی زخم بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر